เมนู
หน้าแรก
สำนักงาน
พันธกิจ
คริสตจักร
สาระน่ารู้
webboard
ภาพกิจกรรม
มูลนิธิ
ดาวน์โหลด
เว็บลิงค์
ติดต่อเรา
ค้นหา
กำลังออนไลน์
บุคคลทั่วไปออนไลน์: 1

สมาชิกออนไลน์: 0

สมาชิกทั้งหมด: 7,577
สมาชิกใหม่: JoshuaOl
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กรรมการประสานงานคริสเตียนสัมพันธ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

ศจ.คำนึง ไชยสุข ประธาน

ศจ.ศิริ ศิริทองสุข รองประธาน

อศจ.มานพ คล้ายนาค เลขานุการ

ศจ.ประเสริฐ หงโสดา เหรัญญิก

ศจ.วุฒิพันธ์ สว่างอารมณ์ กรรมการ

ศจ.อารีย์ สว่างอารมณ์ ที่ปรึกษา

สำนักงานกลางตั้งอยู่ เลขที่ 172/2 หมู่9 ถ.พังโคน-วานรนิวาส ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160 โทร.089-2754308

รายชื่อคริสตจักรในคณะคริสเตียนสัมพันธ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1. คจ.011/1980 คจ.คริสเตียนสัมพันธ์อุดรธานี ศจ.อารีย์ สว่างอารมณ์

138 ถ.ประชาอุทิศ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทร.042-221438

e-mail: wuttipun_f@hotmail.com

2. คจ.017/1983 คจ.คริสเตียนสัมพันธ์นาหว้า อศจ.อุดร เกษมสินธุ์

4 หมู่ที่ 4 ถ.นาหว้า-ศรีสงคราม ต.นาหว้า อ.นาหว้า จ.นครพนม 48180 โทร.084-799-2946

e-mail:

3. คจ.018/1983 คจ.คริสเตียนสัมพันธ์บ้านชัยพร คศ.ลูกา ภูผาลี

52 หมู่ที่ 3 ซ.4 ถ.มิตรภาพ ต.โนนสูง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41330 โทร.042-207732

e-mail:

4. คจ.019/1983 คจ.คริสเตียนสัมพันธ์บ้านแสนสี ศจ.ประเสริฐ หงโสดา

124 หมู่ที่ 11 ต.ดอกล้ำ อ.ปทุมรัตน์ จ.ร้อยเอ็ด 45190 โทร.086-224-0750

e-mail:

5. คจ.021/1983 คจ.คริสเตียนสัมพันธ์พรเจริญ ศจ.จันทร์ ปาปะเถ

326/1 หมู่10 ถ.วงศ์ทอง ต.พรเจริญ อ.พรเจริญ จ.หนองคาย 43180 โทร.042-487314

e-mail:

6. คจ.023/1983 คจ.คริสเตียนสัมพันธ์ทับกุง อศจ.หนูนี จันทร์ปัญญา

170 หมู่ที่ 1 ต.ทับกุง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี 41340 โทร.081-262-1325

e-mail:

7. คจ.024/1983 คจ.คริสเตียนสัมพันธ์พังโคน ศจ.คำนึง ไชยสุข

172/2 ม.9 ถ.พังโคน-วานรนิวาส ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160 โทร.042-771756

e-mail:

8. คจ.029/1986 คจ.สืบสิริ คศ.กัณหา ชุมตรีนอก

8/1 ซ.2 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีม 30000 โทร.044-261210, 086-584-8811

e-mail: sscchurch@hotmail.com

www: sscchurch.multiply.com

9. คจ.031/1986 คจ.คริสเตียนสัมพันธ์หนองคาย อศจ.มานพ คล้ายนาค

539 หมู่ที่ 5 ซ.ยิ่งน้อย ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 โทร.042-464661

e-mail: nongkhai.aog@gmail.com

10. คจ.032/1987 คจ.อุบลราชธานี ศจ.อุไร แซ่เหลี่ยง

5/1 ซ.12 ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000

โทร.045-280478 แฟกซ์.045-312816

e-mail: ubon_church@yahoo.com

11. คจ.037/1987 คจ.ร่มเย็นธวัชบุรี อ.นิพนต์ สุ่มมาตย์

64 หมู่ที่ 15 ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170 โทร.043-569110

e-mail:

12. คจ.042/1991 คจ.คริสเตียนสัมพันธ์ขอนแก่น ศจ.ศิริ ศิริทองสุข

105/1 หมู่ที่ 6 ซ.24 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทร./แฟกซ์. 043-337773

e-mail: aogkk.com@gmail.com

13. คจ.043/1991 คจ.ร่มเย็นนครราชสีมา คุณอรทัย เฮมมิ่งเวย์

275 ถ.มหาดไทย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทร.044-255994

e-mail:

14. คจ.058/2003 คจ.ดงครั่งใหญ่ คศ.ครองชีพ โพธิสาร

31 หมู่ที่ 2 ต.ดงครั่งใหญ่ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด 45150

e-mail:

15. คจ.072/2004 คจ.คริสเตียนสัมพันธ์บัวใหญ่ คศ.ปนัดดา บรรดาศักดิ์

3 ถ.เทศบาล 1 ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120 โทร.085-874-6163

e-mail:

16. คจ.074/2005 คจ.คริสเตียนสัมพันธ์บ้านผือ ศจ.วิจิตรา โรจนศิริ

ตู้ ปณ.9 อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 41160 โทร.086-206-5292

e-mail:

17. คจ.084/2006 ห้องประกาศหนองบุญมาก -

95 หมู่ที่ 1 ถ.โชคชัย-เดชอุดม ต.หนองหัวแรด อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา 30410

โทร.086-584-8811

e-mail:

18. คจ.085/2006 คจ.บ้านบัว คศ.สมบัติ จันทร์ดี

34 หมู่ที่ 3 ต.ตะเคียน อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140 โทร.089-624-1044

e-mail:

19. คจ.086/2006 คจ.นครพนม คศ.สำเลียน อาจใจ

103/4 ถ.ข้างเรือนจำ ต.ในเมือง จ.นครพนม 48000

e-mail:

20. คจ.089/2006 คจ.สกลนคร อศจ.อนุกูล วจนะเรืองไท

105/30-31 ถ.ไอทียู ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร โทร.081-551-6225

e-mail: sakon.777@gmail.com

21. คจ.092/2007 International Christian Fellowship of the Assemblies of God (ICF) Rev.Benjamin Mcclure

267/7-9 ถ.ประจักษ์ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทร./แฟกซ์ 042-343974

e-mail: bendmcclure@aol.com

www: udonicf.com

22. คจ.094/2007 คจ.วังน้ำเขียว -

118 หมู่ที่ 3 ต.ไทยสามัคคี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 30370 โทร.083-797-2005

e-mail:

23. คจ.098/2008 คจ.เก่าน้อย+วังเทียม อศจ.มานพ คล้ายนาค

13 ม.4 ถ.หนองสองห้อง-ท่าบ่อ ต.พระธาตุบังพวน อ.เมือง จ.หนองคาย 43100 โทร.089-7108301

e-mail:

24. คจ.099/2008 คจ.บ้านพวก อศจ.มานพ คล้ายนาค

19 หมู่ที่ 9 ถ.หนองคาย-โพนพิสัย ต.บ้านเดื่อ อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 โทร.089-710-8301

e-mail:

25. คจ.107/2010 สถานประกาศพัฒนาห่วงใยซอยเทคโน อศจ.เล็ก แซ่เหลี่ยง

122 ซ.เทคโน ถ.ชยางกรู ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทร.087-2476264

e-mail:

26. คจ.108/2010 สถานประกาศคริสเตียนสัมพันธ์นาเจริญ อศจ.เล็ก แซ่เหลี่ยง

99 หมู่ที่ 3 ต.นาเริญ อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี โทร.087-2476264

e-mail:

27. คจ.116/2012 คจ.แห่งความสว่าง ตคศ.รัตนาพร ปุยภูงา

219/7 ซ.กิ่งสวายเรียง ถ.มุขมนตรี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทร.081-5792717

e-mail: koratyouthcenter@hotmail.com

28. คจ.117/2012 คจ.คริสเตียนสัมพันธ์บ้านสันติสุข ตคศ.เชิด พลายงาม

89 หมู่ที่ 6 ต.สารภี อ.หนองบุญมาก จจ.นครราชสีมา 30410 โทร.-

e-mail:

29. คจ.118/2012 สถานประกาศคริสตียนสัมพันธ์บ้านบุ่งคำ อศจ.เล็ก แซ่เหลี่ยง

108 หมู่ที่ 4 ซ.บ้านบุ่งคำ ต.ดอกจิก อ.พิบูลย์มังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110 โทร.087-2476264

30. คจ.122/2013 คจ.บ้านหนองน้อย ตคศ.ธนูแสง นามมา

119 ต.ทุ่งแก อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร 47290 โทร.090-8430281, 088-7398524

31. คจ.123/2013 คจ.พระเมตตาบัวใหญ่ คศ.กุลชาติ ปะกังพะลัง

50 หมู่ 4 ต.หนองแจ้ง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120 โทร.086-7180066

 
เข้าสู่ระบบ
User name

รหัสผ่านไม่ได้เป็นสมาชิก?
คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียน.

ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
ฝากข้อความ
คุณต้องLogin ก่อนฝากข้อความ.

ยังไม่มีข้อความที่ส่งเข้ามา.